هیئت مدیره

سعیدصادقی

سعید صادقی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

حجت شهسواری علویجه

نائب رئیس هیئت مدیره

علیرضا سانکهن

عضو اصلی هیئت مدیره
غلامعلی کانپور

غلامعلی کیانپور

عضو هیئت مدیره
عنایت صانعی

عنایت اله صانعی

هیئت مدیره

همکاران

 راهنمای سایت