مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان

 دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی آسمان ایرانیان

بنیان آموزش های عالی مهارتی از زمان امیرکبیر و با ایده تشکیل دارالفنون و ایجاد و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تربیت نیروی انسانی مهارت محور، متخصص و کارامد از عوامل کلیدی و انکار ناپذیر در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب گردید. آنچه که امروز جامعه ما بیش از گذشته به آن نیازمند است. توسعه آموزش های عملی و مهارتی در کنار آموزش های نظری و دانشگاهی است تا دانش آموختگان، هم از نظرتئوری و هم از نظر کاربردی در سطح مطلوبی قرارگیرند و توانایی تبدیل علم و دانایی به توانایی و مهارت را بدست آورند
در همین راستا است که دانشگاه جامع علمی-کاربردی به عنوان دانشگاه نسل سوم با هدف ارتقاع سطح مهارت نیروی کار کشور تاسیس شده است . در ماده یک ایین نامه آموزش های علمی–کاربردی درج شده است ، آموزشهای علمی-کاربردی ، آموزش های است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارتها، افزایش بهره وری، به هنگام کردن و ارتقاء و معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهای بارز و فعلیت دراوردن استعدادهای نهفته برای تصدی مشاغل و حرف گوناگون انجام می شود تا توانایی افرد را برای انجام دادن کاری که به آنها محول می شود به سطح مطلوب برساند.
این دانشگاه با رسالت تربیت نیری نسانی متخصص و مهارت محور در بخشهای مختلف صنایع، معادن، کشاورزی و خدمات، هم اکنون دارای بیش از 540 هزار دانشجو، یک میلیون دانش آموخته، 1100 مرکز علمی -  کاربردی ، 105، 518 متر مربع فضای کلاسی ، 336، 155 متر مربع فضای آزمایشگاهی، 884، 733 متر مربع فضای کارگاه هی ، 608، 95 متر مربع فضای کتابخانه، 793،289،1 متر مربع فضاهای رفاهی، ورزش و اداری و نیز 41500 مدرس و بیش از 770 رشته تحصیلی می باشد که عملا رسالت سنگینی را در تربیت نیروی انسانی متخصص، کار آفرین و مورد نیاز کشور بر عهده دارد.
استقبال چشم گیر داوطلبان متقاضی وردود به این دانشگاه در سالهای اخیر از یک سو و رویکرد سازمانها و دستگاه های اجرایی نسبت به ارتقائی کیفی و توسعه کمی سطح آموزش های مهارتی، نشان دهنده این موضوع هست که به حول و قوه الهی این دانشگاه توانسته جایگاه و نقش خود را در کشور پیدا نموده و در این راستا دانشگاه جامع علمی-کار بردی با نگاه تحولی در ساختار کلان آموزشهای کار بردی شغل محور در سال دولت و ملت ، هم دلی و هم زبانی به منظور دست یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ، ترویج فرهنگ و مهارتهای کسب و کار دانش بنیان و ارتقائی توانایهای علمی و فناوری و مهارتی دانشجویان، گام های اساسی بر دارد.

 راهنمای سایت