گروه تخصصی سماوات

گروه تخصصی سماوات

بزرگترین GC داخلی کشور در زمینه برق، مخابرات و فناوری اطلاعات

- ارتباطات زیرساخت

- نیرو

- فناوری اطلاعات

- کنترل و ابزار دقیق

 - نفت، گاز و پتروشیمی

 - حمل و نقل (ریلی و متروی)

 - دفاعی و پدافند غیر عامل

 

 راهنمای سایت