نقشه و جزئیات

 

مجموعه باغشهرانیس آباد، با وسعت 6،600،000 مترمربع (660 هکتار) و موقعیت جغرافیایی 15کیلومتری حسن آباد شهر ری در استان تهران، بین بزرگراه آزادگان و کمربندی در حال احداث جدید تهران( از آبیک به گرمسار)، در جوار حوزه های در حال توسعه روز افزونی نظیر: شهرفرودگاه امام خمینی(ره) به وسعت سیزده میلیون و هفتصد هکتار( قریب به یک هفتم شهر تهران)،شهر جدید پرند، مجموعه سرزمین ایرانیان، مجموعه تفریحی فشافویه، شهر آفتاب و مجموعه نمایشگاه دائمی بین اللملی می باشد.

 راهنمای سایت