سعید صادقی

عضو اصلی هیئت مدیره
سعیدصادقی

جناب آقای دکتر سعید صادقی

الف- سابقه خدمت پاسداری از 12/12/57 لغایت نیمه دوم سال 1385

ب–  ماموریت و اشتغال در وزات نیرو تا قبل از خاتمه خدمات دولتی  

مدیرکل نظارت وارزیابی معاونت برنامه ریزی و بودجه وزارت نیرو،مشاور وزیر نیرو دردولت هشتم

 ( مهندس بی طرف ) از سال 83تا سال 85

عضوموظف و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری برق وانرژی ( صبا ) وابسته به وزارت نیرو تا انتهای سال 87
رئیس کمیته برق وانرژی ازکمیسیون زیربنائی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سال 1384 لغایت 87
عضوکمیته حمل ونقل ازکمیسیون زیربنائی مجمع تشخیص مصلحت نظام

ج– بعد ازخاتمه خدمات دولتی و حضورفعال تردربخش خصوصی :

مدیرعامل شرکت پورت اپراتور بین المللی تایدواترخاورمیانه ازنیمه دوم سال 87 لغایت پایان نیمه اول سال89
مدیرعامل شرکت حمل و نقل دریایی ایران مارین سرویس ازنیمه دوم سال 89 تابرعهده داشتن  فرصت و زمینه سازی به منظور واگذاری به بخش خصوصی
معاون مالی واداری شرکت سرمایه گذاری غدیرطی سالهای 90 لغایت 92
مسئول راه اندازی و مدیرعامل شرکت هلدینگ سرمایه گذاری برق وانرژی غدیر وابسته به سرمایه گذاری غدیرازبدوتاسیس تاپایان سال 91
مسئول راه اندازی وعضو هیئت مدیره شرکت هلدینگ حمل ونقل نگین کیش وابسته به سرمایه گذاری غدیر

6-عضوهیئت مدیره شرکت مسیرتوسعه برق و انرژی گیلان

7-عضوهیئت مدیره هلدینگ سرمایه گذاری برق وانرژی غدیرتاسال 94

8-عضوهیئت مدیره شرکت پایانه ها ومخازن پتروشیمی دربندرعسلویه وماهشهردرحال حاضر

9-مدیرعامل شرکت هلدینگ طلوع دریای آبی با راه اندازی 5 شرکت وابسته در زمینه بیمه (شرکت خدمات بیمه ای طلوع دریای آبی) ،گردشگری (شرکت متین سیرالبرز) ،آموزش ( موسسه ساحل دانش پژوه) وخدمات دریایی وسالوج (شرکت گلدن بیچ) ابتدای سال 92 تاپایان 93

10- عضوموظف هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت پتروآرین اروند 

11-عضوصندوق قرض الحسنه جوادالائمه ( علیه السلام ) درمحله سبلان تهران

12-رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی کوشاگران عرصه اقتصاد مبین


بازگشت به لیست

 راهنمای سایت